Het is mogelijk voor particulieren brandhout te kopen op Prattenburg. Het hout wordt als regel als gevelde boom aan de bosweg of als kroonhout in het bos aangeboden. De aangeboden soorten zijn beuk, Amerikaanse eik en soms berk. In verband met de veiligheid voor de koper en de bezoekers zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden.  Kort samen gevat staan hieronder de belangrijkste:

  • Minimale verkoop hoeveelheid 4 m3
  • Het hout wordt geveld aan de stobbe aangeboden, u mag dus niet zelf vellen maar wel korten in het bos
  • Zagen in het bos uitsluitend tussen 15 juli en 15 april
  • Toegang met motorvoertuigen na vergunning. 
  • Bij gebruik van een motorkettingzaag dient u aan te tonen een veiligheidscursus te hebben gevolgd of deze te gaan volgen. U dient te beschikken over een deugdelijk onderhouden motorzaag en bijbehorende veiligheidsmiddelen

Momenteel wordt er Amerikaanse eik aangeboden in de diameter klasse 10 - 30 cm borsthoogte.
Er wordt afgerekend op vaste m3's, in geval van stapelmeting wordt er gerekend met een omrekening van 0.7

Geveld aan de stobbe                      €  40,--   per m3
Geveld en uitgesleept aan de weg     €  45,--  per m3
Gekort op meters aan de weg           €  55,--  per m3

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Koopmans:  06-50213298 of .