Er is voor het komende oogst seizoen geblest aan de zuid-oostzijde van de hoofdlaan. In het najaar en in de winter van 2014/15 wordt hier een dunning uitgevoerd.  In het huidige bosbeheer worden de werkzaamheden bij voorkeur in de winter uitgevoerd. De reden hiervoor is dat alle werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Een nadeel hiervan is dat de werkzaamheden in een korte en vaak natte periode moeten worden uitgevoerd. De beschadigde paden worden in het vroege voorjaar weer hersteld. Naast de oogst uit dunning worden er ook bosverjongingen uitgevoerd op Prattenburg. Verjongen is noodzakelijk om een evenwichtige leeftijdsopbouw te houden in het bos en om minder goed producerende delen van het bos om te vormen naar betere bossen.

Op deze wijze draagt Prattenburg ook bij aan de productie en oogst van een duurzaam product.

Het hout van Prattenburg wordt verkocht onder het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

 

Omvorming van Omoricaspar

Op een aantal locaties op Prattenburg worden de komende jaren minder vitale opstanden van omoricaspar omgevormd naar jong bos. Het betreft een aantal opstanden uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw die...

Lees meer ...

Kunst??

Kunst?

Nee, dit is geen kunst. Deze boomkokers zijn geplaatst om de jonge boompjes te beschermen. U treft deze verjongingsgroep aan op ca 200 meter aan de linkerkant voorbij de hoofdingang...

Lees meer ...