Op een aantal locaties op Prattenburg worden de komende jaren minder vitale opstanden van omoricaspar omgevormd naar jong bos. Het betreft een aantal opstanden uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw die zeer slecht groeien en weinig vitaal waren. De aanplanten zijn aangelegd als herbebossing na de stormen van 1972. Om deze bosopstanden door middel van natuurlijke verjonging om te kunnen vormen is het bos met tak en tophout verwijderd. De vitale berken, grove dennen en douglassen zijn gespaard. Het vrijkomende hout en takken wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Door deze wijze van verjongen ontstaat er voldoende kiemgelegendheid voor natuurlijke verjonging voor een vitaler bos. verwacht wordt dat er berk, zomereik, lariks en douglas zal ontkiemen. De werkzaamheden zijn volgens het bosbeheersplan uitgevoerd.

 

Kunst??

Kunst?

Nee, dit is geen kunst. Deze boomkokers zijn geplaatst om de jonge boompjes te beschermen. U treft deze verjongingsgroep aan op ca 200 meter aan de linkerkant voorbij de hoofdingang...

Lees meer ...

Houtoogst 2014 - 2015

Er is voor het komende oogst seizoen geblest aan de zuid-oostzijde van de hoofdlaan. In het najaar en in de winter van 2014/15 wordt hier een dunning uitgevoerd.  In het huidige...

Lees meer ...