(foto: Aart Aalbers)

Het was een eer dat professor Herman Wijffels zich bereid verklaarde op 5 oktober naar het Koetshuis van Kasteel Prattenburg te komen om daar een lezing te houden. De spreker, die zijn lezing van begin tot eind uit het hoofd deed, bleek een begenadigd verteller te zijn. Zijn gehoor, dat in groten getale gekomen was, zat van begin tot eind geboeid te luisteren.
De lezing had de inspirerende titel: "Waarom gebeurt er wat er gebeurt? Een beschouwing over enkele actuele maatschappelijke trends en achtergronden daarvan".
De heer Wijffels sneed allerlei aspecten van de hedendaagse maatschappij aan, zoals bijvoorbeeld de tendens onder de bevolking om afscheid te willen nemen van de gevestigde orde, omdat deze manier van leven niet past in de 21ste eeuw. Door de nieuwe technieken, die het mogelijk maken per direct te weten wat er overal in de wereld gebeurt, is een mondiaal bewustzijn ontstaan. Vertrouwde manieren van werken zijn door nieuwe technische ontwikkelingen achterhaald. De grote stromen vluchtelingen tasten ons gevoel van geborgenheid aan. De vluchtelingenstroom, aldus professor Wijffels, is een koekje van eigen deeg. De geschiedenis laat zien dat er door westerse landen grenzen zijn getrokken, die dwars door stammen en bestaande landen heen lopen. Het gevolg is instabiele staten waardoor dictaturen zijn gevormd. Door de aanwezigheid van olie in landen als Irak, Iran en Syrië zijn tegenstrijdige belangen ontstaan, die onrust en oorlog tot gevolg hebben. Alleen door te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen we een eind maken aan deze ellende. Nadat mevrouw van Asch van Wijck de spreker hartelijk bedankt had, gingen de toehoorders onder de indruk van dit boeiende betoog weer huiswaarts.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Prev Next

PrattenburgRun 2016

PrattenburgRun 2016

Op zaterdag 8 oktober 2016 werd de 3e editie van de PrattenburgRun gelopen, een sportieve prestatieloop over 5 of 10 kilometer. De Run werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van Landgoed...

Lees meer ...

Lezing professor Yme Kuiper

Lezing professor Yme Kuiper

  Op 6 oktober 2015 gaf professor Yme Kuiper in het Koetshuis van Prattenburg een lezing met de lange maar veelzeggende titel: Van oude verhalen naar nieuwe verbanden. Wat de integrale geschiedenis...

Lees meer ...

PrattenburgRun 2015

PrattenburgRun 2015

2e PrattenburgRun levert ruim 1200 euro op voor educatief natuurpad Een gastvrije ontvangst door de Familie Van Asch van Wijck op landgoed Prattenburg vormde de basis voor de tweede PrattenburgRun op...

Lees meer ...

Rolstoelvriendelijk pad open!

Rolstoelvriendelijk pad open!

   Op 24 juni 2015 heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts het rolstoel- en scootmobielvriendelijk pad door het landgoed Prattenburg geopend. Veel scootmobielrijders kwamen naar de opening van het bospad en maakten een...

Lees meer ...

Lezing professor H.W. van Os

Lezing professor H.W. van Os

  Op 24 oktober 2014 heeft professor H.W. van Os in het koetshuis van Prattenburg een lezing gegeven over de legendes van Cunera en Ursula. De heer van Os, geboren in 1938, studeerde geschiedenis...

Lees meer ...

Opruimactie 6 juni

Op vrijdag 6 juni 2014, hebben 13 vrijwilligers, Vrienden van Stichting Landgoed Prattenburg en een aantal van haar bestuursleden het zwerfafval op het landgoed opgeruimd. Om 09.00 uur startten zij...

Lees meer ...

"Houdt Prattenburg Schoon"

"Houdt Prattenburg Schoon"

  Rotaryclub Veenendaal en Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg starten actie! Op vrijdag 16 mei is, op initiatief van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg en in samenwerking met de leden van...

Lees meer ...

Tourrally SOS Kinderdorpen

Tourrally SOS Kinderdorpen

Tourrally "Vrouwen Bouwen voor SOS Kinderdorpen" Met medewerking van vrijwilligers van de Vriendenstichting, was Landgoed Prattenburg op zondag 23 september 2013 het startpunt voor een autorally van : "Vrouwen Bouwen". Voor...

Lees meer ...

Lezing over de Das

Lezing over de Das Als eerste activiteit van de stichting heeft de heer Ton Meijer op 14 november 2013 een lezing gehouden over dassen. De heer Meijer is medewerker van de...

Lees meer ...