Lezing over de Das

Als eerste activiteit van de stichting heeft de heer Ton Meijer op 14 november 2013 een lezing gehouden over dassen. De heer Meijer is medewerker van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & Het Gooi en hij verdiept zich al sinds lange tijd in het gedrag van dassen en de sporen die ze achterlaten.

Ton Meijer vertelde eerst iets over zijn vader en zijn oom, die hem de liefde voor de natuur bijbrachten. Tijdens een reis naar Engeland zag hij langs de kant van de weg een dode das liggen en dat maakte zo’n indruk op hem, dat hij in Nederland op zoek ging naar dassen en hun geschiedenis. Hij verzamelde veel boeken over dassen en vooral in Engeland vond hij in tweedehandsboekwinkels oude en zeldzame exemplaren. Tijdens zijn naspeuringen kwam hij tot de conclusie, dat de afbeelding van de das in één van de Verkade-albums van de hand van de bekende bioloog Jac. P. Thijsse, maar een slap afgietsel van de werkelijkheid was.

De das is groter dan de meeste mensen denken. Van kop tot staart meet het dier ongeveer een meter en hij weegt rond de 10 kg. Omstreeks 1900 waren er erg veel dassen in Nederland, maar een eeuw later was de populatie aanzienlijk uitgedund. Dassen leven in groepen en zetten hun geur op elkaar af, zodat zij op die geur ook elkaars sporen kunnen volgen. Een dassenspoor heet een wissel. Uit de beelden bleek wel dat je een dassenkenner moet zijn om de wissels te ontdekken. De das heeft voor 50% regenwormen op het menu staan, waardoor zijn uitwerpselen gaan glanzen. Een deel van zijn voedsel, 20%,  bestaat uit maïs. De kolven kan hij door een dikke laag sneeuw heen ruiken. Met zijn snuit maakt hij kleine gaatjes in de aarde, waardoor hij zijn dieet uit kan breiden met engerlingen, maar ook een eikeltje vindt hij niet te versmaden. Alleen in tijden van nood wil hij nog wel eens de eieren van de weidevogels verschalken. Bijzonder is dat hij ook hommel- en wespennesten leeg vreet, waarbij hij klaarblijkelijk hij geen last van de angels heeft. Grotere gaten in de aarde zijn mestputjes, die samen een latrine vormen. Dassen leven in hun eigen territorium met eigen latrines.

Dassen maken prachtige burchten, waar ze permanent aan blijven werken. Deze burchten zijn groter dan vossenholen, maar bekend is dat dassen en vossen van elkaars onderkomens gebruik maken. Aan winterslaap doen ze niet. Dassen veroorzaken niet veel overlast. Overdag komen ze weinig boven de grond, hoewel jonge dasjes de veiligheid van de burcht ook overdag wel verlaten om lekker buiten te spelen. Ze horen en zien slecht, maar ze ruiken des te beter. Het geluid dat ze maken wordt yelping genoemd. Paringen en bevruchtingen kunnen het hele jaar door plaatsvinden, maar wonderlijk genoeg kunnen ze de dracht uitstellen tot februari, dan worden de jongen geboren.

Na zijn gehoor van al deze dassenwetenswaardigheden op de hoogte hebben gebracht, had de heer Meijer nog een aantal prachtig filmopnames in petto. De op strategische punten opgestelde camera’s gaven een interessant inkijkje in het leven van de das. Soms hilarisch, zoals de twee dassen die zichzelf eindeloos zaten te krabben, soms zielig, zoals de das die zich met een ernstig gewonde poot bij een huis waagde om daar voedsel te verschalken, maar steeds de moeite waard. Van de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen werd gretig gebruik gemaakt. Ook kon de Stichting tot haar vreugde weer een aantal donateurs welkom heten.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Prev Next

Prattenburg lezing 2016

Prattenburg lezing 2016

(foto: Aart Aalbers) Het was een eer dat professor Herman Wijffels zich bereid verklaarde op 5 oktober naar het Koetshuis van Kasteel Prattenburg te komen om daar een lezing te houden...

Lees meer ...

PrattenburgRun 2016

PrattenburgRun 2016

Op zaterdag 8 oktober 2016 werd de 3e editie van de PrattenburgRun gelopen, een sportieve prestatieloop over 5 of 10 kilometer. De Run werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van Landgoed...

Lees meer ...

Lezing professor Yme Kuiper

Lezing professor Yme Kuiper

  Op 6 oktober 2015 gaf professor Yme Kuiper in het Koetshuis van Prattenburg een lezing met de lange maar veelzeggende titel: Van oude verhalen naar nieuwe verbanden. Wat de integrale geschiedenis...

Lees meer ...

PrattenburgRun 2015

PrattenburgRun 2015

2e PrattenburgRun levert ruim 1200 euro op voor educatief natuurpad Een gastvrije ontvangst door de Familie Van Asch van Wijck op landgoed Prattenburg vormde de basis voor de tweede PrattenburgRun op...

Lees meer ...

Rolstoelvriendelijk pad open!

Rolstoelvriendelijk pad open!

   Op 24 juni 2015 heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts het rolstoel- en scootmobielvriendelijk pad door het landgoed Prattenburg geopend. Veel scootmobielrijders kwamen naar de opening van het bospad en maakten een...

Lees meer ...

Lezing professor H.W. van Os

Lezing professor H.W. van Os

  Op 24 oktober 2014 heeft professor H.W. van Os in het koetshuis van Prattenburg een lezing gegeven over de legendes van Cunera en Ursula. De heer van Os, geboren in 1938, studeerde geschiedenis...

Lees meer ...

Opruimactie 6 juni

Op vrijdag 6 juni 2014, hebben 13 vrijwilligers, Vrienden van Stichting Landgoed Prattenburg en een aantal van haar bestuursleden het zwerfafval op het landgoed opgeruimd. Om 09.00 uur startten zij...

Lees meer ...

"Houdt Prattenburg Schoon"

"Houdt Prattenburg Schoon"

  Rotaryclub Veenendaal en Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg starten actie! Op vrijdag 16 mei is, op initiatief van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg en in samenwerking met de leden van...

Lees meer ...

Tourrally SOS Kinderdorpen

Tourrally SOS Kinderdorpen

Tourrally "Vrouwen Bouwen voor SOS Kinderdorpen" Met medewerking van vrijwilligers van de Vriendenstichting, was Landgoed Prattenburg op zondag 23 september 2013 het startpunt voor een autorally van : "Vrouwen Bouwen". Voor...

Lees meer ...